Groupe Pierre & Vacances Center Parcs bereikt belangrijke mijlpaal

De volgende onderwerpen worden in onderstaand artikel uitgelicht

  • Gevolgen van COVID-19
  • Versterken door nieuw kapitaal
  • Nieuwe eigendom structuur
  • Vastgoedontwikkeling
  • Doelstelling van de Groep
  • Center Parcs
  • De toekomst
Afbeelding
Een solide investering via Center Parcs Vastgoed
Nieuwsbericht

Groupe Pierre & Vacances Center Parcs bereikt belangrijke mijlpaal

Wellicht heeft u in de pers de berichten gelezen aangaande de Groep Pierre et Vacances Center Parcs, de moedermaatschappij van Center Parcs Europe NV. Pierre et Vacances Center Parcs is leider in Europa op het gebied van dicht-bij-huis vakanties. Via haar merken Pierre & Vacances, Center Parcs, Sunparks, Villages Nature Paris, Aparthotels Adagio en Maeva.com exploiteert de Groep meer dan 45.800 appartementen en huizen op circa 282 locaties in Europa.

Gevolgen van COVID 19
U zult begrijpen dat de Covid-19 pandemie sinds het begin van de crisis in maart 2020 en de door overheden besloten beperkende maatregelen, de activiteiten van de Groep zwaar hebben getroffen. In 18 maanden tijd heeft de Groep een verlies geleden van bijna 800 miljoen euro aan inkomsten, 380 miljoen euro aan negatief bedrijfsresultaat, en bijna 600 miljoen euro aan operationele cash verbruikt.

In deze context, en bij gebrek aan zicht op het einde van de crisis, was de prioriteit van de Groep haar liquide middelen op peil te houden. In 2020 en in 2021 kon de Groep van haar verschillende financiële partners nieuwe overbruggingsfinancieringen in schuld voor een totale hoofdsom van ongeveer 500 miljoen euro verkrijgen en een akkoord bereiken over de behandeling van de huurgelden met al haar institutionele verhuurders en het overgrote deel van haar individuele eigenaren in Frankrijk. Aan de eigenaren van Center Parcs woningen in België, Nederland en Duitsland zijn alle huren conform overeenkomst uitbetaald, ondanks de sluiting van de parken en het verlies van een groot deel van de omzet.

Versterken door nieuw kapitaal
In het voorjaar van 2021 is er door de Groep een proces gestart om hun aandeel kapitaal te versterken. Dit door middel van het aantrekken van nieuwe aandeelhouders die de Groep nieuw kapitaal zouden moeten brengen. Na een selectie van enkele partijen uit de vele gegadigden die zich hadden aangemeld, is er in de zomer van 2021 gestart met een proces van onderzoek en aanbieding.

Na ontvangst van een definitief bod in november 2021 is er een exclusiviteitsovereenkomst gesloten met een groep investeerders, waarin de fondsen Alcentra en Fidera zijn verenigd met de Franse beheermaatschappij Atream.

Dit bod beantwoordt aan de verwachtingen en speelt in op de doelstellingen van de Groep om gezamenlijk te blijven opereren met een hernieuwde en versterkte financiële structuur als basis. De overeenkomst draagt bij aan het uitvoeren van het strategische businessplan “Reinvention”.

De Groep zal worden geherkapitaliseerd en voor een groot deel van de schulden worden ontdaan. De operatie voorziet in een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro en een vermindering van de schuld via de omzetting in equity van meer dan 551 miljoen euro in de komende maanden wat zou leiden tot een pro forma netto financiële schuld van de Groep van ongeveer 132 miljoen euro per 30 juni 2022. Uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten als gevolg van toekomstige restricties en beperkingen door de COVID 19 pandemie.

Uiteindelijk leidt de financiële herstructurering, die tegen eind januari moet zijn afgerond, tot een verwatering van de bestaande aandeelhouders en dus tot een nieuwe verdeling van de aandelen van de Groep.

Nieuwe eigendom structuur
Na deze transacties zou Alcentra-Fidera-Atream tussen 43% en 57% van het kapitaal in handen krijgen, de bestaande aandeelhouders waaronder Gérard Brémond tussen 2% en 16%; en de resterende aandelen komen in handen van de kredietgevers die schulden hebben omgezet in kapitaal.

Deze operaties blijven onderworpen aan de goedkeuring van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en de nodige informatie- en raadplegingsprocedures binnen de Groep. Gérard Brémond, die de groep eind jaren zestig oprichtte met de oprichting van het avant-gardistische vakantieoord Avoriaz, zal zijn statuut veranderen en erevoorzitter worden.

De toekomstige raad van bestuur, die zal bestaan uit 8 à 9 leden zal een nieuwe, nog aan te wijzen voorzitter hebben, waarbij de investeerders die de zeggenschap over de groep zullen krijgen, elk een zetel zullen hebben. De CEO van de Groep, Franck Gervais, zal ook lid zijn, en de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden verzocht 3 tot 4 leden te benoemen.

Vastgoedontwikkeling
De nieuwe aandeelhouder Atream, in samenwerking met institutionele partners, is voornemens om een vastgoed maatschappij op te richten gewijd aan toekomstige vastgoed ontwikkelingen van de Groep welke de ontwikkelingen kan realiseren en verhuren of verkopen.

De nieuwe projecten zouden onder andere worden ondersteund bij het ontwerp en de ontwikkeling, door een andere op te richten dienstverleningsvennootschap waar tevens Gérard Brémond in participeert.

Doelstelling van de Groep
In het kader van hun vaste bod hebben de investeerders bevestigd dat zij de strategie van het management van de Groep onderschrijven, waarbij bij de verwezenlijking van de beoogde financiële doelstellingen 1.838 miljoen euro aan omzet en 275 miljoen euro aan EBITDA, gepland voor 2025, met een eventuele vertraging van 1-2 jaar veroorzaakt door COVID.

Center Parcs
Het in 1965 opgerichte en van oorsprong Nederlandse bedrijf Center Parcs met het hoofdkantoor in Capelle a/d IJssel, is een separate business line binnen de Franse Groep. Center Parcs is het sterkste en meest bekende merk van de Groep in België, Nederland en Duitsland. Gedurende de afgelopen periode van crisis was de kracht van het product zichtbaar door het directe herstel van alle omzet na een periode van sluiting en of beperking. De omzet van de zomer periode 2020 was beter dan alle voorgaande jaren en werd daarna overtroffen door de nog hogere omzet van de zomer 2021. De omzet in de afgelopen twee jaar, gezien  de periode van gedwongen sluitingen (in totaal meer dan 10 maanden) en of de opgelegde beperkingen, was uiteraard substantieel lager.

De toekomst
Center Parcs gaat de toekomst met enthousiasme tegemoet. De eerstkomende jaren zullen nog een aantal parken volledig worden gemoderniseerd en aan particuliere markt worden aangeboden. Nu, met de toetreding van de nieuwe financieel sterke aandeelhouders binnen de Groep, de vernieuwde financiële structuur en de uitvoering van het business plan “Reinvention” zal de totale onderneming sterker zijn dan ooit.

Wij wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en zullen u in het nieuwe jaar op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en nieuwe projecten.

Dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Indien u nog vragen heeft over dit bericht vragen wij u een mail te sturen naar info@cpvastgoed.nl
Vanwege de feestdagen kan het voorkomen dat wij uw mail niet direct kunnen beantwoorden.