De uitdaging in het werk van onze ontwerpende projectleider.

Investeren in recreatief vastgoed een solide belegging

Het ontwerpen van recreatief vastgoed brengt de nodige aandacht met zich mee. Verschillende partijen willen dat de cottages voldoen aan hun eisen. Lees hoe onze projectleider hier mee omgaat tijdens het ontwerpproces van nieuwe en gerenoveerde cottages. 

Blog

De uitdaging in het werk van onze ontwerpende projectleider.

Vanuit mijn rol als ontwerper ben ik aan het begin van het (her)ontwikkelingstraject van de recreatiewoningen verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling, de ontwerpen voor de exterieur-renovaties van de cottages en de uitwerking van deze concepten passend binnen de beschikbare budgetten. Als projectleider ben ik in de verkoopvoorbereiding verantwoordelijk voor het gereedkomen van verschillende contractstukken zoals de verkooptekeningen, kleur- en materiaalstalen, technische omschrijvingen en inventarislijsten van de cottages.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat ik samen met ons team en (externe) partners werk aan (her)ontwikkelingsconcepten, businesscases, ontwerpuitwerkingen en verkoopdocumentatie. Een afwisselende mix van werkzaamheden die gekenmerkt worden door schetsen, beschrijvingen, berekenen, tekeningen presenteren, controleren en het aansturen van de ontwerp- en technische uitwerkingen die onze externe adviseurs opstellen.

Het ontwerp
Iedere ontwikkeling en elk ontwerp wordt bepaald door de volgende randvoorwaarden: de locatie, het programma en het budget. Een soort bepalende en richtinggevende drie-eenheid. Wat is de locatie, wat is er aanwezig in de omgeving en wat nog niet en wat is er vanuit het bestemmingsplan toegestaan? En: wat is de marktbehoefte, wat willen we er creëren, voor welke doelgroep, hoeveel en wat voor soort vakantiewoningen, welke ondersteunende voorzieningen, hoe moet het eruit zien? Tot slot: welke financiële middelen zijn er beschikbaar, wat kost het om het te maken en wat kost het in onderhoud en exploitatie, dus wat is de investering en welk rendement kan ermee worden gegenereerd.

Het in kaart brengen van het speelveld door de bovenstaande punten te beantwoorden, is teamwork. Met de jarenlange ervaring in leisure heeft het Center Parcs Vastgoed team deze expertise in huis. Ontwerpen is vragen stellen, analyseren, structureren, verbinden en verbeelden. Wij zijn continu op zoek naar oplossingen die de verschillende wensen en belangen van alle betrokken partijen (exploitant, toerist & investeerder) verenigd. Hierbij streef ik altijd naar een ruimtelijke en bouwkundige vertaling die tot de verbeelding spreekt.

Behoeftes van investeerder en toerist
In basis is de behoefte van de investeerder in de afgelopen jaren niet veranderd. Deze wordt vooral gestuurd door het te behalen rendement en het zicht op een goede uitstap- of verlengingsmogelijkheden aan het einde van de investeringstermijn. Wel zie je bij investeerders ook een groeiend duurzaamheidsbewustzijn en dat zij zich daardoor ook wel willen verbinden aan projecten met een hoge duurzaamheidsambitie. Volgens mij wordt dat wel vooral gezien als een bijkomend voordeel en is rendement nog altijd leidend.

Toeristen kiezen al jaren voor meer korte vakanties per jaar met een grotere behoefte aan comfort en luxe. Ook bij toeristen is er een groeiend duurzaamheidsbewustzijn en zie je de voorkeur voor recreatie op parken die zich onderscheiden qua locatie, thematisering, sfeer en beleving.

Grotere luxe-belevenis
In de renovatieprojecten van Center Parcs vindt de toegenomen behoefte aan comfort en luxe zijn vertaling in het interieur. Het eigentijdse en thematische design van de inrichting, moderne keukens, luxe badkamers en het toevoegen van wellnessruimtes in de VIP-cottages zorgen voor extra luxe-belevenis. Over het gehele park wordt het totale cottage-aanbod aangepast met meer cottages in luxere uitvoeringen. Bij de opwaardering en make-over van het exterieur zorgen we er enerzijds voor dat de cottages een nieuwe uitstraling krijgen die versterkend is voor de gehele sfeer en beleving van het park. Tegelijkertijd gaat het ook om het vergroten van de vastgoedwaarde door gebouwdelen zoals daken, gevels, kozijnen, enz. weloverwogen te vernieuwen. Materiaalgebruik speelt hierbij een belangrijke rol. Zowel voor duurzaamheid en onderhoud, als ook voor de sfeer en beleving. Met vorm, materiaal en kleurgebruik geef je uitdrukking aan het thema van het park. Zo creëren wij een andere uitstraling op een kustpark dan in een bospark.

Praktijkvoorbeeld: design Park Zandvoort
Een leisure-omgeving hoort een rijke omgeving te zijn met een hoge belevingswaarde. Dit wordt uiteraard (deels) bepaald door de landschappelijke setting. Daarnaast is de bebouwing hierin bepalend. Op de bestaande parken van Center Parcs krijg je met de aanwezigheid van royaal, volwassen groen wat landschap betreft veel ‘waar voor je geld.’

Zandvoort met zijn ligging in de duinrand en met het strand op loopafstand is daarin natuurlijk uniek. Dankzij de vernieuwing van het exterieur van de cottages passen de nieuwe cottages perfect bij deze sfeer. Het park kent geschakelde cottages van twee bouwtypen: 1-laagse cottages en cottages met een schuin dak. De gevels van alle cottages worden fris wit geschilderd. Om variatie te brengen in de schakelingen van 1-laagse cottages is ieder blok voorzien van één of twee verhoogde ‘gevelaccenten’ met verticale gevelbeplanking. Voor de beplanking zijn warme, natuurlijke tinten en grijstinten gekozen, passend bij de duinsfeer.

Bij de cottages met een schuin dak wordt de bestaande horizontale gevelbeplanking in de topgevels vervangen door verticale beplanking met open voegen; wat een meer strand-uitstraling geeft. Bij deze cottages zijn de hoge kappen dominant in het beeld. Daarom transformeren we de bestaande, monotone en grauwgekleurde daken, door het gebruik van nieuwe, blauw gesmoorde, natuurrode en satijnrode dakpannen tot een rijk geschakeerd dakenlandschap. De uiteindelijke mix van verschillende kleur- en materiaalcombinaties zal het park een levendige en afwisselende uitstraling geven.

Toekomstbeeld design van recreatiewoningen
Huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zetten uiteraard door en vinden hun weerslag in de bouwmaterialen en -technieken waar we mee werken. Ik denk dat wij een verdere toename zullen zien in de toepassing van bio-based materialen en bouwtechnieken. Het gebruik van duurzame installaties zal vanzelfsprekend worden én een versnelling in de richting van all-electric concepten door de beperkingen op gasgebruik zal zijn toepassing in de nabije toekomst vinden.

Daarnaast zal de inzet van slimme technologieën steeds vaker toegepast worden. Deze vergroten enerzijds het gebruiksgemak en anderzijds zijn zij energiezuiniger door besparingen in de exploitatie op te leveren. Domotica en apps om op afstand licht, geluid, beeld en verwarming te bedienen, maar die ook automatisch functies uitschakelen bij afwezigheid zijn hier goede voorbeelden van.

Op het gebied van leisure zie je een trend waarin vakantiegangers een groeiende behoefte hebben om op vakantie meer verbondenheid met de natuur te ervaren. Village Nature® Paris is hier op gebaseerd en wat dat betreft vooruitstrevend daarin. Ook de bijzondere thema-vakantieparken zijn opkomend en onderscheiden zich door een verblijf op bijzondere locaties.

Voor mij is het een fantastische uitdaging om concepten te blijven ontwikkelen waarbij de veranderende behoeften van investeerders en toeristen zo worden ingepast dat er een duurzame en wederzijdse relatie ontstaat tussen recreatie, natuur en omgeving.

Word nu eigenaar van een gemoderniseerde cottage
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze cottages? Neem dan contact op met één van onze vastgoedadviseurs en ontdek welke investering het beste bij u past!

Geschreven door

Shermel Hansen
Projectleader Real Estate BNG

Shermel Hansen

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Shermel tekenen
Centrum faciliteiten CPA
Centrum faciliteiten CPA